BulgarianCzechEnglishFrenchGermanGreekItalianRussian
Дейност | Комор ЕООД

Дейност

Дейност

Комор ЕООД е бързо развиваща се инженерингова компания „пълен цикъл“, оказваща услуги по подготовката и управлението на промишлени инвестиционни проекти във формат EPCM + (engineering, procurement, and construction management).

Сформирано е разбирането, че базовият елемент на всеки проект е грамотно и творчески изработената концепция, реализацията, на която позволява да се достигнат най-добрите комплексни показатели на проекта. Именно в разработката на основната концепция на проекта, удовлетворяващ изискванията на нашите възложители е концентрирана основната работа на компанията. При това не по-малко внимание се обръща на всички други компоненти, които в съвкупност позволяват да се достигне висока степен на „реализация“ на проекта.

Основни преимущества на Комор ЕООД:

– Компанията използва интегриран, комплексен проектен подход, което съществено минимизира риска;

– Компанията може да оказва инженерингови услуги, както комплексно, така и селектирано, което води до минимизиране на инвестиционния бюджет;

– Компанията може да участва в изпълнението на проекта, като заема „активна“ или „пасивна“ позиция:

  • „активна“ позиция – участва пряко в управлението на проекта, в качеството си на технически възложител и главен изпълнител;

  • „пасивна“ позиция – по нареждане на възложителя, като изпълнява мониторинг върху хода на изпълнението на проекта, осъществяван от друга фирма – одит (еднократно) и контрол (периодически). Възложител на такъв вид проект може да бъде инвеститора или банката, предоставяща кредит за проекта.

– Комплектация на оборудването и внедряване на съвременни технологии, както и разработки, които са на стадии НИОКР, НИР;

– Компанията е официално независима и може да предоставя услуги в различни или няколко области едновременно, като привлича към изпълнението на проекта различни доставчици на оборудване, както и различни фирми подизпълнители;

– Компанията поддържа партньорски взаимоотношения с водещи компании от различни сектори на икономиката, които са с натрупан дългогодишен опит в направлението на собствената си дейност.

Освен цялостното изпълнение и управлението на промишлени инвестиционни проекти, Комор ЕООД извършва специализирана дейност в отделни направления на инженеринговите технологии, в следните области:


Hit Counter provided by technology news