BulgarianCzechEnglishFrenchGermanGreekItalianRussian
Екологичен инженеринг | Комор ЕООД

Екологичен инженеринг

Екологичен инженеринг

Eco engineering копия

Комор ЕООД приема екологията и опазването на природата, като приоритет в развитието на своята дейност. За целта ние извършваме подготовка и управление на инвестиционни проекти свързани с екологията във формат EPCM + (engineering, procurement, and construction management).

*Пълният списък на услугите и етапите на работа по подготовката и управлението на проекти във формат EPCM, които изпълнява Комор ЕООД, можете да изтеглите от страницата ни за Услуги EPCM.

Всички дейности, които извършваме са в съответствие с най-новите екологични изисквания, а екологичният инженеринг е неразделна част от сферата на нашата дейност и политиката ни за опазване на околната среда. В подкрепа на развитието на екологичния инженеринг Комор ЕООД предлага:

Управление на отпадъците, методи за третиране и оползотворяване на отпадъци

Изборът на метод за третиране на твърдите битови отпадъци се определя от много фактори, които трябва да се отчитат комплексно въз основа на технико-икономическите и екологичните критерии за оптималност. Главната цел е да се постига опазване на околната среда, на човешкото здраве и осигуряване на рационално използване на природните ресурси.

Прочети още

 

Новото направление на инженеринга.

 Въпреки активното развитие на екологично инженерство като отделен пазарен сегмент, устойчива концепция за тази дейност все още не е разработена. Най- краткото тълкуване на екоинженеринга е следното:

Екологичен инженеринг ( ekoinzhiniring ) – осъществяването чрез определени организационни и правни форми на комплекс от целенасочени действия, имащ за резултат създаването на нови производствени мощности с цел да се сведе до минимум щетите в сферата на опазването на околната природна среда и исползването на природните ресурси, характеризиращ се със задължителното участие на държавата и наличието на специалните субекти: организации – замърсители на околна среда ( възложител / клиент ) и специализирани инженерингови организации, извършващи проектиране, производство и доставка на технически системи за нейната защита ( изпълнител ) . (Голиченков А.К. Экологическое право России: словарь юридических терминов, 2008 г.)

Прочети още

 

Преоценяване на екологичната ситуация.

Сегашните темпове на развитие на световната индустрия, глобализацията на икономиката, както и негативното въздействие на човешката дейност върху околната среда ни заставиха да преоценим резултатите от необходимия технологически растеж и по нов начин да погледнем върху процеса за внедряване на промишлените технологии. Днес основната международна тенденция е съсредоточена върху прилагането на не само ефективни, но и природосъобразни и екологически безопасни решения. В този контекст, на преден план излиза спазването в работния процес принципа на екологическия инженеринга, в основата, на който е намирането на максимално надеждните решения за намаляване на енергоемкостта на производството и намаляване на вредното въздействие върху околната среда.

Заплахата. 

Прочети още


Hit Counter provided by technology news