BulgarianCzechEnglishFrenchGermanGreekItalianRussian
Опасни отпадъци | Комор ЕООД

Опасни отпадъци

Опасни отпадъци

Комор ЕООД извършва подготовка и управление на промишлени инвестиционни проекти за третиране и оползотворяване на отпадъците (битови, производствени, опасни, строителни), във формат EPCM + (engineering, procurement, and construction management).

*Допълнителна информация можете да намерите в раздел Екологичен инженеринг, подготовка и управление на промишлени инвестиционни проекти за третиране и оползотворяване на отпадъците.

 

*Пълният списък на услугите и етапите на работа по подготовката и управлението на проекти във формат EPCM, които изпълнява Комор ЕООД, можете да изтеглите от страницата ни за Услуги EPCM.

Не всяко държавно или частно предприятие, което генерира опасни отпадъци е в състояние да инвестира в третиране и оползотворяване на опасни отпадъци. В зависимост от дейността и обемите на опасните отпадъци, такава инвестиция не винаги е икономически съобразна и ефективна. Това са мащабни инвестиционни проекти, предмет на дейност на големи промишлени предприятия в Русия, Германия, Америка и други страни, които са специализирани в тяхното обезвреждане, оползотворяване, рециклиране или унищожаване.

Дейности и услуги при управлението на опасни отпадъци:

 • Приемане на опасни отпадъци в специализирани складове за съхранение и последващи операции на всички опасни отпадъци от класификатора на МОСВ и МЗ, с изключение на взривоопасни материали и телесни части.

 • Събиране, натоварване и транспортиране на опасни отпадъци от територията на цялата страна.

 • Износ на опасни отпадъци в чужбина за обезвреждане, оползотворяване, унищожаване или рециклиране.

 • Почистване, товарене и разтоварване на опасни отпадъци в контейнери, превозни средства, резервоари, танкери, кораби и др.

 • Сортиране, препакетиране, капсуловане, складиране или депониране за съхранение на опасни отпадъци, включително на територията на възложителя.

 • Почистване на замърсени площи и терени.

 • Почистване на химически и петролни разливи

 • Почистване на пречиствателни съоръжения

 • Почистване на петролни и химически резервоари и танкери

 • Последващи операции с опасни отпадъци

 • Консултации относно образуване, съхранение, почистване или третиране на опасни отпадъци.

Съпътстващи дейности и специализирани услуги по видове опасни отпадъци:

 

Условия за приемане на опасни отпадъци

 

Приемане на опасни отпадъци се извършва от цялата страна от фирми, заводи, промишлени и индустриални обекти, кооперации, общини, кметства, болнични заведения, лаборатории, кораби, танкери, пристанища и др.

Сключват се годишни договори с клиента за регулярно и навременно приемане на  опасни отпадъци.  Приема на опасни отпадъци се извършва в мерна единица – м3, по изключение отпадъка може да бъде приет и в мерна единица – Тон. Минималното количество на опасния отпадък – 1 м3.

Приемат се в собствени специализирани складове и резервоари или от мястото на образуване и временно съхранение всички твърди и течни опасни отпадъци от класификатора за отпадъците, съгласно Закона за Управление на Отпадъците и наредбите към него за съхранение на опасни отпадъци, както и тяхното транспортиране и третиране. (изтегли класификатор)

Опаковка – плътно затворен метален съд, контейнер, стандартен варел, пластмасови бидони за съхранение на течности, непромокаеми чували или бик бек. Съдовете не трябва да пропускат, овлажняват или да имат течове. Опасните отпадъци могат да бъдат натоварени и в наши контейнери.

Цените за услугата приемане на опасен отпадък се определят на основание характеристиките на отпадъка, количеството и състоянието, в което се намира на мястото на образуване или съхранение.

За опасните отпадъци, приети от нас се издават всички необходими документи, удостоверяващи приемането за съхранение и последващи операции с опасен отпадък придружителни и счетоводни документи, регламентирани със Закона за Управление на Отпадъците от 13.07.2012г. и наредбите към него, както и по Закона за ДДС, като договор, идентификационен документ за опасен отпадък – приложение №8, фактура, товарителница, складови разписки. Движението на отпадъка, неговото съхранение и последващите операции като обезвреждане, оползотворяване, рециклиране или унищожаване може да се проследи по всяко време в нашите регистри или в регистрите на съответното РИОСВ.


Hit Counter provided by technology news