BulgarianCzechEnglishFrenchGermanGreekItalianRussian
Сепариращи технологии | Комор ЕООД

Сепариращи технологии

Сепариращи технологии

Комор ЕООД извършва подготовка и управление на инвестиционни проекти за изграждане на сепариращи инсталации. Сепариращите технологии са широко приложими в различни дейности и производствени процеси. Сепарацията може да бъде механична, полуавтоматизирана или напълно автоматизирана без ръчно сепариране. Избора на сепарираща технология е свързан с произхода и морфологичния състав на материала, отпадъците или продукта, предмет на сепарация и крайния продукт, който има за цел да се достигне, но като цяло сепариращите инсталации са на база:

  • Механична сепарация

  • Хидросепарация

  • Магнитна сепарация

  • Аеросепарация

  • Индукционна сепарация

  • Барабанни сепаратори

  • Дискови сепаратори

Всяка сепарираща и преработваща инсталация се разработва индивидуално в зависимост потребностите на клиента, след количествен и качествен анализ на материала, т.е. определяне на прогнозното количеството, настоящия и прогнозния морфологичен състав и %-но съотношение на отделните компоненти, произхода на материала, целевите фракции и крайни продукти.

В зависимост от потребностите на възложителя Комор ЕООД предлага сепариращ, преработващи инсталации, производствени поточни линии, сметосъбиращи автомобили от международни и български производители.

Комор ЕООД е в производствено – търговско партньорство с инженеринговата компания Булфаер ЕООД. В резултат на това партньорство ние предлагаме на пазара не само поточни линии и сепариращи инсталации, но и сметосъбиращи автомобили с газов двигател, както и услуги по подмяна на двигателите с газови при автомобилите, които са в експлоатация, като се постига значително намаляване на вредните газове и замърсяването на околната среда, както и съществени икономии на гориво.

В процеса на производството Булфаер ЕООД се явява сертифициран производител на крайното изделие и в това си качество поема отговорността за неговата хомологизация и гаранцията за него в процеса на експлоатация.

За всички доставени от нас сепариращи и преработващи инсталации предлагаме доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение, гаранционен и извънгаранционен сервиз и доставка на резервни части.


Hit Counter provided by technology news