BulgarianCzechEnglishFrenchGermanGreekItalianRussian
Когенерация и локални енергийни централи (ЛЕЦ) | Комор ЕООД

Когенерация и локални енергийни централи (ЛЕЦ)

Когенерация и локални енергийни централи (ЛЕЦ)

Комор ЕООД извършва подготовка и управление на инвестиционни проекти за генерация, когенерация и изграждане на локални енергийни централи, във формат EPCM + (engineering, procurement, and construction management). Освен изпълнението на цялостни проекти Комор ЕООД предлага услуги по доставяне, проектиране и производство на дизелови и газови генератори, когенератори и локални енергийни централи.

*Пълният списък на услугите и етапите на работа по подготовката и управлението на проекти във формат EPCM, които изпълнява Комор ЕООД, можете да изтеглите от страницата ни за Услуги EPCM.

 

Генератори

Генераторите са машини, при които не електрическите видове енергия (механична, химическа, топлинна) се преобразува в електрическа енергия. Генераторите за автономно производство на електрическа енергия се прилагат при битови нужди и промишлени електроинсталации.

Избора на електрогенератора, започва от избора на източника за захранване на мини-електроцентралата, мощността и предназначението, като основно вариантите са – бензинови, дизелови и газови, в зависимост от двигателят, който ги задвижва. Освен основното си предназначение, в зависимост от приложението и техническите характеристики се предлагат също – инверторни, генератори в шумозащитни кожуси, монофазни и трифазни, генератори в продължителен режим на работа. Стартирането на мини-електроцентралата може да бъде ръчно, автоматизирано и дигитално.

Когенератори

 

Когенераторите са машини за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Това са икономични и екологични мини централи с ниски експлоатационни разходи.Това са централите, които едновременно с топлинна енергия, произвеждат ефективно и електрическа енергия са агрегати, които използват почти цялата отпадна топлина от отработените газове.

Когенерационният модул се състои от двигател, който задвижва генератор. Произведената от горенето топлинна енергия, се отвежда чрез охладителната система в отоплителната система или във водосъдържател (топлообменник), а произведената електрическа енергия се отдава в домашната електрическа мрежа за покриване енергийната необходимост в домакинството. В случаите когато личните разходи са по-малки от произведената електроенергия, тя автоматично преминава в обществената електроразпределителна мрежа.

Подходящо приложение: къща с басейн, хотели, малки фирми, обществени ведомства и други сгради с необходима термична мощност от 40-60kW.

Предимства при използване на когенератор:

 

1. Осигурява отопление, битова топла вода и ток.

2. Екологични, намаляват до 60% CO2 , нисък лихвен кредит съгласно закона за ЕнЕфект

3. Позволява потребление според индивидуалните потребности.

4. Икономични (с високо КПД > 90% – 1,9 m3/h при пълна мощност 12,5 kW = 62kW котел).

5. 30% по-малък разход в сравнение с конвенционален газов котел за отопление.

6. Намалява разхода на ток (max.4,7kW x 24h x 365д = 41.172kW x 0,15 лв.= 6.175,80 лв./г).

7. Независимост при централно спиране на тока, възможност за островен режим на работа.

8. Обслужващ интервал, 1 път годишно от 4-6000 работни часа

9. Няма нужда от агрегат за резервно захранване

10. Няма нужда от UPS (непрекъсваемо токозахранващо устройство)

11. Инвестиция която води до печалба!

Генераторите и когенераторите се разделят на два основни типа – за прекъснат и непрекъснат цикъл на работа, в зависимост от нуждите на потребителят. Машините за непрекъсната работа са специално проектирани за работа не по малко от 8000 часа/год. Тези, които са за циклична работа могат да работят с прекъсвания съобразно инструкциите за експлоатация на производителят.

Тригенератори, или Локални Енергийни Централи (ЛЕЦ)

Тригенерацията е възможност за повишаване ефективността на когенераторните инсталации. Възможностите на когенерацията за повишаване на ефективността и намаляване на производствените разходи са добре познати на специалистите, работещи в областта на индустрията. В страната вече има изградени и функциониращи инсталации за комбинирано производство на електро- и топлоенергия. Предимствата и реалните ползи от изграждането им – в икономически и екологичен аспект, са факт, когато са направени задълбочени и коректни предварителни анализи. При тях следва да се отчете характерното за когенерационните инсталации ограничение, изразяващо се във факта, че едновременното производство на топлина и електричество е целесъобразно предимно през студените месеци в годината. Това е така, защото в този период от годината има потребност от топлинна енергия. Съответно, през топлите месеци необходимостта от производство на топлина значително намалява, което съответно води и до силно ограничаване на възможностите за когенерация. Именно значително по-малките възможности за утилизация на топлината в когенерационните инсталации през лятото обяснява изграждането на инсталации с много ниска мощност.

Съвсем логично, през топлите месеци се появява необходимост от производството на студ. Възможността за комбинирано производство на топлина, електроенергия и студ е позната като тригенерация. От технологична гледна точка, това означава присъединяване на абсорбционен охладител към когенерационната инсталация. За задвижване на хладилната машина се използва топла вода и пара, регенерирани от когенерационния агрегат.

Възможността топлинната енергия да се използва за производство на студ (с цел климатизиране на помещения или за технологични нужди) обезпечава натоварването на инсталацията през цялата година. Също така осигурява рентабилно изгаряне на газовото гориво и ускорява възвращаемостта на инвестициите.

Предимства на тригенерационните системи

 

Основните предимства на тригенерационните системи в сравнение с традиционните системи за охлаждане могат да се систематизират в няколко групи, а именно:

  1. Оползотворява се “излишната топлинна енергия”, което е икономически и екологично ефективно;

  2. Произведената електрическа енергия може да се подава в общата електроенергийна система или да се използва за собствени нужди;

  3. По време на отоплителния сезон, топлината се използва за покриване собствените потребности от топлинна енергия;

  4. Отсъствие на подвижни детайли в абсорбционната хладилна машина, което означава, че няма износване и следователно се минимизират разходите за обслужване;

  5. Безшумна работа на абсорбционната система;

  6. Ниски експлоатационни разходи и ниски загуби през цялата експлоатация;

  7. Вместо вещество, разрушаващо озоновия слой, в качеството на хладилен агент се използва вода, което е много благоприятно от екологична гледна точка.

Това,което можем да твърдим за тези системи е, че те по най-бърз начин възвръщат инвестицията си. Това ги прави отличен проект за разработка!

Принципна Схема


Hit Counter provided by technology news