BulgarianCzechEnglishFrenchGermanGreekItalianRussian
Пестициди и токсични отпадъци | Комор ЕООД

Пестициди и токсични отпадъци

Пестициди и токсични отпадъци

Пестициди и токсични отпадъци приема за съхранение и последващи операции от територията на цялата страна от юридически и физически лица, общини, кметства, кооперации и предприятия:

  • Селскостопански пестициди с изтекъл срок на годност;

  • Опаковки, съдържащи опасни вещества;

  • Химически и токсични вещества с изтекъл срок на годност или образувани като отпадък от производството.

Дейности с пестициди и токсични отпадъци:

  • Събиране, опаковане, натоварване и транспорт на селско стопански пестициди, химически и токсични вещества;

  • Почистване на терени, сгради, машини и помещения, замърсени с пестициди или химически вещества;

  • Събиране, пакетиране, капсуловане, товаро-разтоварна дейност, складиране или депониране на токсични и химически вещества и селскостопански пестициди, включително на територията на възложителя.


Hit Counter provided by technology news