BulgarianCzechEnglishFrenchGermanGreekItalianRussian
Почистване на танкери, резервоари, бензиностанции, рафинерии, терминали, петролопроводи | Комор ЕООД

Почистване на танкери, резервоари, бензиностанции, рафинерии, терминали, петролопроводи

Почистване на танкери, резервоари, бензиностанции, рафинерии, терминали, петролопроводи

Почистване и съпътстващи операции – почистване, дегазация и обезмасляване за последващи огневи и ремонтни работи в затворени съдове и резервоари. Всички допълнителни услуги и дейности свързани с опасни отпадъци:

 • Почистване и приемане на отпадъци от индустриални и обществени пречиствателни съоръжения, утаители, шахти, канализации, включително такива които съдържат опасни отпадъци, утайки и вещества;

 • Почистване, измиване и обезмасляване на стационарни резервоари за нефтопродукти, биогорива и суровини, резервоари за химически продукти, зърнени силози;

 • Почистване, измиване и обезмасляване на речни и морски танкери, превозващи петролни продукти, суровини, почистване на  химикаловози, кораби, крайбрежни и портови съоръжения;

 • Почистване и поддържане на бензиностанции, авто- и жп- цистерни;

 • Почистване на петролни и химически рафинерии, товаро-разтоварни терминали и тръбопроводи;

 • Почистване на промишлени предприятия, замърсени терени, петролни и химически разливи, обекти замърсени с химически вещества и нефтопродукти;

 • Сортиране и опаковане на пестициди и химически вещества с изтекъл срок на годност, почистване на складове, съдържащи опасни вещества;

 • Измиване с гореща вода под високо налягане, изпарване, обезмасляване с препарати в резервоари, танкери, съоръжения, цистерни, включително в затворени съдове за последващо извършване на огневи и ремонтни работи;

 • Измиване с вода под високо налягане на кораби, товарни трюмове и помещения;

 • Почистване на бетони и метални повърхности на кораби, резервоари, машини, мостове, тунели и др. чрез пясъкоструене / бластиране и боядисване;

 • Разполагаме с необходимата техника като транспортни средства, пароструйни машини с високо налягане и температура на водата до 155оС, помпи за различни видове течности и утайки, включително за работа във взривоопасна среда, вентилационна и осветителна система за работа във взривоопасна среда, подготвен персонал;

 • Натоварване, транспортиране и приемане в своите складове на добитите при почистването опасни отпадъци.


Hit Counter provided by technology news