BulgarianCzechEnglishFrenchGermanGreekItalianRussian
Промишлени технологии и промишлени проекти | Комор ЕООД

Промишлени технологии и промишлени проекти

Промишлени технологии и промишлени проекти

Промишлените технологии са резултата от успешните научно-изследователски, развойни и опитно-конструкторски решения и разработки на инженерите във всички направления на инженеринга.

С развитието на обществото и промишлеността, естествено се появява необходимостта от внедряването на все по-нови технологии и се налагат бързи темпове на развитие на промишлените технологии, като резултата от тях да носи социален и екологичен ефект, по-добри финансово-икономически резултати, ефективни решения за техническите и технологичните проблеми в различните отрасли на икономиката, решения за оптимално,целесъобразно и разумно използване на ресурсите и много други ефекти, за които се търсят правилните решения.

Голямо внимание в развитието на промишлените технологии се отделя в напредналите страни, но за съжаление в България няма трансфер на технологии, на опит, на научни постижения и знания.

Комор ЕООД е многопрофилна инженерингова компания, която изпълнява промишлени инвестиционни проекти и за това основна цел, и стратегическо направление в развитието ни е да се увеличи делът на  дейностите свързани с въвличането в текущите проекти на резултатите от собствените или привличането на know-how разработки, които са на стадии НИОКР, НИР и развойни дейности в опитно-промишлена експлоатация от Русия, Германия, Израел, Дания, Франция, Америка и други страни, като търсим оптимални решения по проектите, в зависимост от нуждите на нашите възложители.

Мисията на Комор ЕООД е да създаде предпоставки за трансфер на технологии, на опит, на научни постижения и знания в България, да работим на границата между науката и производството, като трансформираме опитно-промишлените технологии в съвременни промишлени производства и да участваме в световното научно-практическо развитие на индустрията, като усвояваме минималното количество първоначална информация, с която разполагаме.

В стремежа си да бъдем актуални и полезни на производителите от различните сектори на икономиката ние обединяваме усилията си с различни производители от международния и българския пазар и разглеждаме промишлените технологии, като отделно направление и се стремим да помогнем на производителите да внедрят съвременните технологии в своята дейност и да създават конкурентоспособни на международния пазар производства.

Промишлените технологии са широкоспектърни и обхващат различни сфери на дейност! Всеки проект, който изпълняваме се разглежда индивидуално и в зависимост от темата на проекта и целите на възложителя, се разглеждат конкретните промишлени технологии и инженерни решения в сферата на дейност – предмет на проекта! 

 

Комор ЕООД оказва услуги по подготовката и управлението на промишлени инвестиционни проекти във формат EPCM + (engineering, procurement, and construction management), а също и проекти за модернизация и капитален ремонт на промишлени предприятия.

*Пълният списък на услугите и етапите на работа по подготовката и управлението на проекти във формат EPCM, които изпълнява Комор ЕООД, можете да изтеглите от страницата ни за Услуги EPCM.

Всеки проект се разработва индивидуално в зависимост от потребностите на клиента, неговата дейност и нормативната база. Извършва се цялостно проектиране, изграждане, поддръжка, инсталация, обучение на персонала консултации и подготвяне на документи за кандидатстване по европейски програми за финансиране.


Hit Counter provided by technology news