BulgarianCzechEnglishFrenchGermanGreekItalianRussian
Сепариращи инсталации, поточни линии и сметосъбиращи автомобили | Комор ЕООД

Сепариращи инсталации, поточни линии и сметосъбиращи автомобили

Сепариращи инсталации, поточни линии и сметосъбиращи автомобили

Комор ЕООД извършва подготовка и управление на инвестиционни проекти за изграждане на сепариращи инсталации, поточни линии, доставка на сметосъбиращи автомобили с възможност за подмяна на двигателя с газов.

Поточните линии и сепариращите технологии са широко приложими в различни дейности и производствени процеси. Сепарацията може да бъде механична, полуавтоматизирана или напълно автоматизирана без ръчно сепариране. Избора на сепарираща технология е свързан с произхода и морфологичния състав на материала, отпадъците или продукта, предмет на сепарация и крайния продукт, който има за цел да се достигне, но като цяло сепариращите инсталации са на база:

  • Механична сепарация

  • Хидросепарация

  • Магнитна сепарация

  • Аеросепарация

  • Индукционна сепарация

  • Барабанни сепаратори

  • Дискови сепаратори

Всяка сепарираща и преработваща инсталация се разработва индивидуално в зависимост потребностите на клиента, след количествен и качествен анализ на материала, т.е. определяне на прогнозното количеството, настоящия и прогнозния морфологичен състав и %-но съотношение на отделните компоненти, произхода на материала, целевите фракции и крайни продукти. 

В зависимост от потребностите на възложителя Комор ЕООД предлага сепариращ, преработващи инсталации, производствени поточни линии, сметосъбиращи автомобили от международни и български производители.

За всички доставени от Комор ЕООД сепариращи и преработващи инсталации, поточни линии и автомобили предлагаме доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение.


Hit Counter provided by technology news